AKTIVNE MERE ZAPOSLJAVANJA – POTPISIVANJE UGOVORA

U Gradskoj upravi Kruševac potpisan je sporazum o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji Programa predviđenih lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu.