PREZENTOVANI PROGRAMI PODRŠKE GRAĐANIMA I PRIVREDI

U organizaciji Rasinskog upravnog okruga i Regionalne privredne komore Kruševac, u Kruševcu su predstvljeni podsticajni programi ministarstva privrede, poljoproivrede i energetike, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje. Nedovoljna informisanost lica za koja su programi podsticaja i unapređenja poslovanja u privredi i poljoprivredi, ali i zapošljavanja namenjeni, razlog su današnje prezentacije programa koju su organizovali Rasinski upravni okrug i Regionalna privredna komora Kruševac.

Nacionalna služba za zapošljavanje je za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u ovoj godini obezbedila 6,5 milijardi dinara i raspisala 12 poziva koji se mogu naći na sajtu ove službe.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi poziv koji se odnosi na stočarsku proizvodnju.

Aktuelni programi su i u oblasti enegetske efikasnosti kao i tri poziva Ministarva privrede koje je ovih dana u opštinama Rasinskog okruga prezentovala RPK Kruševac.

Pozivi su objavljeni na sajtovima pomenuitih ministarstava i institucija, a bliže informacije i pomoć zainteresovani mogu dobiti i u RPK Kruševac.

U utorak, 22 .februara Rasinski upravni okrug i Regionalna privredna komora Kruševac organizuje “Dan otvorenih vrata“ gde će privrednici imati priliku da na sastancima sa nadležnim inspekcijama reše postojeće probleme u poslovanju.