PREZENTACIJA TURSKIH SAJMOVA U RPK KRUŠEVAC

Za privrednike Rasinskog okruga u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je prezentacija turskih sajmova.

U organizaciji TÜYAP FAIRS i agencije Adonis Grup Makedonija u RPK Kruševac održana je precentacija Turskih sajmova 2023.godine u cilju promocije, edukacije i podrške privrednicima Rasinskog okruga.. Adonis Group iz Makedonije već 14 godina je ekskluzivni zastupnik za turske sajmove TÜYAP FAIRS za zemlje Balkana. Adonis Group razvija saradnju u konteksu organizovanja poseta predstavnika privrede specijalizovanim sajamskim izložbama i manifestacijama koje se održavaju u Turskoj. Privrednicima i preduzetnicima iz regiona Balkanskih zemalja pruža se mogućnost da promovišu svoje proizvode i usluge, sagledaju aktuelnu ponudu i tražnju i realizuju unapred dogovorene poslovne sastanke sa izabranim sajamskim izlagačima,u cilju sklapanja trgovinskih poslova. Turska je značajan partner u nabavci sirovina i opreme za kompanije iz Rasinskog okruga.