PREVENTIVNI PREGLEDI U DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

Predhodna dva vikenda Kruševački dom zdravlja organizovao je peventivne preglede za rano otkrivanje odredjenih malignih bolesti i poremećaje u radu štitaste žlezde.

Prevencija je najsigurniji način da se odredjena oboljenja spreče, odnosno da se otkrivanjem bolesti u ranoj fazi dodje do izlečenja bez većih komplikacija. Predhodna dva vikenda u celoj zemlji organizovani su preventivni pregledi za rano otkrivanje karcinoma dojke, karcinoma prostate kao i otkrivanje poremećaja u radu štitaste žlezde u ranoj fazi. Kruševački dom zdravlja je pomenute preglede organizovao u Službi za radiologiju u ambulanti 14. oktobar i u Laboratorijskoj službi u Dijagnostičkom centru. Da se svest o značaju prevencije polako menja svedoči broj naših sugradjana koji su se odazvali pregledima, koji nije zanemarljiv kaže direktorka Doma zdravlja Marina Kostic

Ona je naglasila da će pacijenti kod kojih je otkriven pozitivan nalaz nakon preventivnih pregleda biti obavešteni i upućeni od strane izabranog lekara na dalje pretrage odnosno specijalističke preglede.