PREPORUKE VLADE SRBIJE O PENZIONERSKIM KARTICAMA

Vlada Srbije preporučila je organima državne uprave, autonomnih pokrajina i lokalnim samoupravama da preduzmu mere koje bi omogućile ostvarivanje pogodnosti korisnicima penzionerskih kartica, a pravnim licima u privatnoj i javnoj svojini i preduzetnicima da omoguće ostvarivanje tih pogodnosti.

U zaključku Vlade Srbije, objavljenom u „Službenom glasniku“, navodi se da je organima tri nivoa vlasti preporučeno da u oblastima iz svog delokruga, zavisno od nadležnosti, sami preduzmu mere ili predlože vladi donošenje propisa i preduzimanje mera kojim bi se omogućilo ostvarivanje određenih pogodnosti korisnicima penzionerskih kartica koje izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravnim licima u privatnoj i javnoj svojini i preduzetnicima preporučeno je da omoguće ostvarivanje određenih pogodnosti korisnicima penzionerskih kartica koje izdaje RFZO. U Zaključku se navodi da se ostvarivanje pogodnosti može bliže urediti zaključivanjem pojedinačnih sporazuma o saradnji između navedenih subjekata i RFZO-a.

Prijave penzionera zainteresovanih za penzionerske kartice počeće 15. marta, a na nju ima pravo 1,65 miliona građana.

Reč je o „novoj generaciji“ penzionerskih kartica, koje će biti značajno unapređene u odnosu na postojeće koje sada izdaje PIO fond, jer će nove kartice nuditi mnogo više pogodnosti.

Izvor: rts.rs