PREKID ISPORUKE PIJAĆE VODE ZA PREKOMORAVSKA SELA U UTORAK, 28.05.2024.

Javno komunalno preduzeće „Vodovod – Kruševac“ obaveštava korisnike u prekomoravskim naseljenim mestima da će u utorak, 28. maja 2024. godine, od 07:00 časova doći do prekida isporuke pijaće vode zbog planiranih radova na prevezivanju magistralnog cevovoda DN 315.

Radovi će se izvoditi u delu odbrambenog nasipa za prekomoravski sistem, na lokaciji Jasika.

Tokom ovih radova, bez vode će biti sledeća seoska naselja: Jasika, Kukljin, Bela Voda, Šanac, Velika Kruševica, Srnje, Vratare, Padež, Konjuh, Ljubava, Komorane, Kamenare, Šašilovac, Brajkovac i Krvavica.

Za vreme trajanja radova i prekida vodosnabdevanja, kao i do stabilizacije vodosistema, JKP „Vodovod – Kruševac“ će obezbediti snabdevanje pijaćom vodom preko pokretnih i stacionarnih cisterni na sledećim lokacijama:

 1. JASIKA – ispred doma kulture i na raskrsnici prema Gavezu (2 komada)
 2. GAVEZ – u centru naseljenog mesta (1 komad)
 3. KUKLjIN – kod crkve i kod prodavnice (2 komada)
 4. BELA VODA – ispred doma kulture (1 komad)
 5. BRAJKOVAC – kod škole (1 komad)
 6. KONjUH – ispred Doma kulture (1komad)
 7. LjUBAVA – u centru naseljenog mesta (1 komad)
 8. KAMENARE – ispred prodavnice u centru naseljenog mesta (1 komad)
 9. SRNjE I KRUŠEVICA – u centru naseljenog mesta (2 komada)
 10. KRVAVICA (i ŠAŠILOVAC) – ispred škole u Krvavici (1 komad)
 11. PADEŽ– kod škole (1 komad)
 12. ŠANAC – kod prodavnice i kod škole (2 komada)

Takođe, JKP „Vodovod – Kruševac“ će u kontinuitetu obilaziti i vršiti dopunu stacionarnih cisterni sa pijaćom vodom na gore navedenim mestima.

JKP „Vodovod – Kruševac“ moli sve korisnike da shodno planiranim aktivnostima na magistralnom cevovodu usklade sve potrebe, poslovne i ostale aktivnosti, pravovremeno pripreme potrebne i dovoljne količine vode za piće i druge potrebe i usklade sa novonastalom situacijom.

Za sve potrebne informacije korisnici se mogu obratiti na sledeće brojeve telefona: Centrala JKP „Vodovod – Kruševac“ – 037/ 415 301 i 0800/303 037.