PREDSTAVLJENI REZULTATI RADA KRUŠEVAČKE POLICIJE ZA PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE

Stanje javnog mira i reda na teritoriji P.U. Kruševac, načelnik Ivan Milenković ocenjuje kao stabilno, ističući da se posebna pažnja, kada je je ova oblast u pitanju, posvećuje kontroli prodaje alkoholnih pića maloletnim licima, što je zakonom zabranjeno.

Kada je reč o saobraćajnim nezgodama ove godine je manji proj povređenih u saobraćajnim udesima, ali je nažalost, upoređujući isti period prošle godine, broj stradalih veći. Od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 17 lica.

Saobraćajna policija redovno sprovodi akcije i kontrole koje su usmerene na otkrivanju saobraćajnih prekršaja koji predstavljaju faktore rizika za izazivanje saobraćajne nezgode, kao što su prekoračenje brzine kretanja vozila, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supastanci, korišćenje sigurnosnog pojasa, osim toga realizuju se različite preventivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o bezbednom ponašanju svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na najmlađe .

Načelnik P.U. Ivan Milenković stanje bezbednosti na teritoriji P.U. Kruševac ocenjuje kao povoljno i ističe da će i u narednom periodu biti organizovane različite tribine i edukatitivne aktivnosti kako bi gradjani imali bliži pristup policijskim službenicima, veće poverenje u policiju i osećali se bezbednije.