PREDSTAVLJEN PROJEKAT „RASINSKA OMLADINSKA MREŽA“

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata za grad Kruševac i opštine, u petak 25. februara je održan sastanak na kome je predstavljen projekat koji realizuje Centar za sindikalnu edukaciju, a koji za cilj ima stvaranje omladinske mreže Rasinskog okruga.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija koje deluju u okviru Saveza, ali i mladih nezaposlenih ljudi, koji su iskazali spremnost za učešde na ovom projektu, ali i na drugim projektnim aktivnostima Centra. Tom prilikom predstavljen je i rad Centra za sindikalnu edukaciju, te se prisutnima obratio predsednik ove organizacije, Aleksandar Stanković koji je izneo kratak osvrt na formiranje i rad centra, sa posebnim akcentom na težnju Saveza sindikata za grad Kruševac i okolinu da se članstvu sindikata, ali i ostalim zainteresovanima omogudi adekvatna edukacija i pruži mogudnost profesionalnog usavršavanja i karijernog napredovanja, kako na radnom mestu tako i izvan radnog kolektiva. Stanković je istakao značaj izbora adekvatnih programa edukacije, na čemu de Centar raditi u narednom periodu, bududi da se Centar ne bavi samo edukacijom iz oblasti radnih prava i sindikalnog aktivizma, i osvrnuo se na najvažnije aktivnosti i projekte koje je CSE inicirao ili na njima učestvovao.

„Centar za sindikalnu edukaciju osnovan je 2020. godine, a do sada je ostvario strateška partnerstva sa više granskih sindikata u Republici Srbiji, sa pojedinim sindikalnim organizacijama i više organizacija civilnog društva iz zemlje i regiona. Najvažnija saradnja koju smo uspostavili je partnerstvo sa Savezom samostalnih sindikata za grad Kruševac i okolinu, potpisivanjem Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji. U tom kontekstu, ogromnu zahvalnost dugujemo Saši Nešiću, predsedniku ovog Saveza, što je prepoznao naše težnje i pružao aktivnu podršku u nastajanju i radu Centra“, rekao je Stanković. Stanković je posebno istakao da je ponosan i na ostvarenu međunarodnu saradnju i činjenicu da je Savet Evrope prepoznao kapacitete ove organizacije, podrškom projektnim aktivnostima Centra.

Projekat „Rasinska omladinska mreža“ koji je ovom prilikom predstavljen realizuje se uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, a ima za cilj uključivanje jednog broja mladih ljudi iz Rasinskog okruga, koji de zajedno raditi, družiti se i edukovati o ljudskim pravima, međunarodnoj saradnji i modelima omladinske participacije u procesima od značaja za njih same, od lokalnog do nacionalnog nivoa. Sledede aktivnosti podrazumevaju obuku za 20 mladih, lokalnu kampanju i saradnju između nevladinog, javnog i biznis sektora.