PREDAVANJE U VELIKOJ SALI NARODNOG MUZEJA

U petak, 04. maja, s početkom u 13 sati, u Velikoj sali Narodnog muzeja Кruševac biće održano predavanje na temu PRIMERI DIGITALIZACIJE КULTURNOG NASLEĐA U SRBIJI – 3D TEHNIČКA DOКUMENTACIJA.
Predavač je Aleksandar Stamenković, master arheolog.