POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU MUŠKARACA ROĐENIH 2003. GODINE

Na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj radnoj i nematerijalnoj obavezi (“Službeni glasnik RS” br. 88/ 89, 95/10 i 36/18) i člana 4. stav 3 Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i mateerijalne obaveze (“Službeni glasnik RS” broj 100/10), pozivaju se sva muška lica, državljani Republike Srbije, rođeni 2003. godine i starijih godišta koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kruševac (prema mestu prebivališta):

  • U sedištu Centra MO Kruševac – zgrada PU Kruševac – zgrada PU Kruševac, kancelarija 94, (treći sprat);
  • U kancelariji MO Aleksandrovac, ulica 29. novembra boj 103;
  • U kancelariji MO Brus, zgrada opštinske uprave Brus, ulica Kralja Petra I broj 120, kancelarija broj 10;
  • U kancelariji MO Varvarin, zgrada opštinske uprave Varvarin, ulica Marina Marinkovića broj 34, kancelarija broj 17;
  • U kancelariji MO Ćićevac, zgrada opštinske uprave Ćićevac, ulica Karađorđeva broj 105, kancelarija broj 17;
  • U kancelariji MO Trstenik, zgrada opštinske uprave Trstenik, ulica Knjeginje Milice broj 5, kancelarija broj 38.

Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 sati.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko istu ne poseduje, na uvid je potrebno poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije i radi utvrđivanja identiteta ponesu putnu ispravu.