ZABRANA SAOBRAĆAJA DO KRAJA SEPTEMBRA

Privremena potpuna zabrana saobraća određuje se na dve lokacije u Kruševcu – kod „Kasarne“ i na izlazu iz Grada na lokaciji nekadašnje pumpe „Latifović“.

 

Gradska uprava Grada Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, rešavajući po zahtevu „Kruševacput“ a.d. Kruševac, doneo je rešenje po kome se određuje:

 

  • privremena zabrana odvijanja saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila izvođača radova, na raskrsnici Ulice Jug Bogdanove i Balkanske u Kruševcu (kod „Kasarne“), u periodu od 13. do 17. septembra 2018. godine.

 

  • privremena zabrana odvijanja saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila izvođača radova, na raskrsnici Savske ulice i Istočne obilaznice (kod nekadašnje pumpe „Latifović“), u periodu od 13. do 30. septembra 2018. godine.

 

Zabrana saobraćaja se određuje radi završetka izvođenja radova na izgradnji kružnih tokova na pomenutim lokacijama.