POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI NA 15 GODINA

U Gradskoj upravi, danas je potpisan Ugovor o koncesiji između Grada Kruševca i Apotekarske ustanove „ Dr Max“, a Ugovore su potpisali gradonačelnik Jasmina Palurović i zamenik direktora Jadranka Vračaričić i predsednik Upravnog odbora Ustanove Nataša Petronijević. U saopštenju Gradske uprave Kruševac, koje je dostavljeno Televiziji “Jefimija”, navodi se da se radi se o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog okruga.

 

Današnjem potpisivanju Ugovora prethodila je procedura prema kojoj je Skupština grada Kruševca donela Odluku o usvajanju koncesionog akta. Nakon toga, sproveden je postupak za izbor najpovoljnije ponude, a Gradsko veće je donelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude koju je podneo ponuđač ZUA FARMANEA – Beograd. Visina koncesione naknade je 1,9 miliona evra ( bez PDV ) i jednogodišnje koncesione naknade u iznosu od 80 000 evra tokom 12 godina ( bez PDV ). To podrazumeva i promenu naziva ustanove u Apotekarska ustanova „ Dr Max“, stoji u saopštenju. Skupština Grada Kruševca je zatim krajem marta usvojila konačni tekst Ugovora o koncesiji. Najbitniji elementi Ugovora su ostvarivanje i zaštita javnog interesa u smislu snabdevanja stanovništva lekovima, medicinskim sredstvima, pomagalima i dr., bolja nabavka lekova i med. sredstava na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, proširenje asortimana, prenos tržišnog i operativnog rizika na Koncesionara i drugo.

 

Ugovor se zaključuje na 15 godina, navedeno je u saopštenju. Koncesiona delatnost obavljaće se u 27 objekata u Kruševcu, Brusu, Aleksandrovcu, Trsteniku i Ćićevcu. Neophodno je obezbeđenje i najmanje jednog objekta ( po opštinama i Gradu Kruševcu ), sa 24. časovnim dežurstvom. Biće primljeno najmanje 75 zaposlenih na neodređeno vreme. Nadzor nad realizacijom Ugovora vrši Gradska uprava, a izveštaj o realizaciji se podnosi na svakih 12 meseci Skupštini grada.

 

Kako se zaključuje u saopštenju Gradske uprave Kruševac, na ovaj način, Grad Kruševac je uspeo da sačuva mrežu Apotekarske ustanove na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.