POSLEDNJI KRUŠEVAČKI VAŠAR U GODINI 21. SEPTEMBRA

21. septembar je praznik u kalendaru Srpske pravoslavne crkve – Mala Gospojina. Ovo je i dan kada se u Kruševcu održava vašar. Poslednji u godini.

Vašar se održava u Aerodromskoj ulici,  koja se za saobraćaj zatvara 21.09.2021. u 03.00 sata i biće zatvorena do 05.00 sati 22.09.2021. godine. Svi zakupci koji su izvršili rezervaciju podnih mesta na trotoaru ista mogu uplatiti do 10.09.2021.godine na stočnoj pijaci ili na tekući račun „Poslovnog centra“ Kruševac J.P. 160-7025-50. Korisnici koji ne izvrše uplatu gube pravo na rezervisano mesto.

Licitacija za preostala slobodna podna mesta i mesta za postavljanje zabavnih radnji na vašarištu održaće se 14. septembra 2021. godine od 09.00 do 13.00 na mestima koja se izdaju. Uplata izlicitiranih mesta se vrši istog dana na licu mesta. Mesta koja se na dan licitacije ne izdaju mogu se uplatiti na stočnoj pijaci do dana održavanja vašara ili na tekući račun 160-7025-50 do 17. septembra 2021.godine.

Na osnovu Odluke o pijacama (Službeni list grada Kruševca 1/09), i člana 74. Odluke o uređenju grada (Službeni list grada Kruševca 8/2012) vlasnici zabavnih radnji koji učestvuju na licitaciji dužani su da prilože sledeću dokumentaciju:

  • Kopiju rešenja iz APR-a o registraciji za tu delatnost (orginal na uvid), poreski identifikacioni broj, matični broj i broj žiro računa,
  • Projekat konstrukcije,
  • Izveštaj o tehničkoj kontroli koji je izdalo lice ovlašćeno za projektovanje.

Sva prodaja van mesta predviđenog za organizovanje vašara je zabranjena i biće sankcionisana od strane nadležnih organa. Rezervacije mesta telefonskim putem važe 24 časa.
Kontakt telefoni: 037/35-01-403, 064/85-06-864, 064/825-06-62,064/825-06-26

Na vašaru je obavezno poštovanje epidemioloških mera!!