PORESKA UPRAVA ZATVORILA 41% KONTROLISANIH OBJEKATA

Inspektori Poreske uprave tokom prošle godine privremeno su zatvorili 41% objekata koje su kontrolisali zbog tzv. neevidentiranja prometa preko fiskalnih kasa. Gotovo polovinu od 1.495 radnji kojima je zabranjen rad usled neizdavanja fiskalnih računa činili su ugostiteljski objekti, a oko trećine trgovine, pokazuje izveštaj o radu Sektora za kontrolu PU.

Da je izbegavanje „kucanja“ računa veoma zastupljen oblik sive ekonomije ukazuje visok procenat zatvorenih objekata i u 2020. – 35% od ukupnog broja kontrolisanih. Novi sistem fiskalizacije koji će biti u punoj primeni od 1. maja ove godine mogao bi značajno da promeni ovu statistiku jer će poreskim inspektorima biti neuporedivo lakše da otkrivaju nepravilnosti.

„Analiza NALED-a pokazala je da će pored postojećih 120.000 obveznika, fiskalnu kasu morati da nabavi još najmanje 60.000 privrednika zbog proširenja obuhvata fiskalizacije. To će predstavljati dodatni izazov za Poresku upravu i njene kapacitete. Tokom prošle godine na raspolaganju je bilo 1.236 inspektora od sistematizovanih 2.000 mesta, a svega 660 za terenske kontrole. Digitalna fiskalizacija će im pomoći da budu efikasniji, a verujemo da će se neizdavanje računa smanjiti kada nesavesni ugostitelji i trgovci uvide da je teže izbeći evidentiranje prometa“, kaže predsednik Saveza za fer konkurenciju NALED-a Ivan Miletić.

Nove fiskalne „kase“ (funkciju kase može da ima i mobilni telefon, tablet ili računar) u realnom vremenu odnosno u trenutku izdavanja računa slaće podatke serveru Poreske uprave. To će omogućiti prikupljanje mnogo veće količine informacija nego što pruža postojeći, tehnološki zastareli sistem, koji podatke šalje na 14 dana. Veći obim i bolji kvalitet informacija omogućiće da se analizom rizika efikasnije usmeravaju kontrole ka najrizičnijim radnjama, umesto poseta „od vrata do vrata“.

Uvođenjem eFiskalizacije, Ministarstvo finansija sprovelo je jednu od ključnih preporuka Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Troškovi prelaska na novi sistem olakšani su zahvaljujući subvenciji u iznosu od 100 evra po prijavljenom objektu i 100 evra po svakoj kasi.