POPIS STANOVNIŠTVA SRBIJE TOKOM OKTOBRA 2022.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je, po sadržaju i obimu, najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi u skoro svim zemljama sveta, na svakih deset godina.

Popisom se obezbeđuju potpuni i kvalitetni statistički podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj i polnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, o ekonomskoj aktivnosti, o strukturi domaćinstava i porodica i o stambenom fondu.

Prikupljeni podaci od izuzetnog su značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou.

Finansijska sredstva za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine zajednički su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija.

Republički zavod za statistiku angažovaće oko 2 500 istruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine u Republici Srbiji.

Javni poziv za prijavu kandidata biće objavljen 24. juna 2022. godine.

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na sajtu Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs) i na sajtu Popisa popis2022.stat.gov.rs, u periodu od 24. juna do 3. jula 2022. godine.