POLOŽAJ ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Na sastanku okružnog odbora sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, koji održan danas u Kruševcu, prezentovan je novi katalog radnih mesta, a govorilo se i o problemima i uslovima rada zaposlenih u ovoj delatnosti.