PODELA PAKETA POMOĆI ZA PENZIONERE /video

Penzionerima sa najnižim primanjima i starim obolelim licima, udruženje penzionera Kruševac podelilo je pakete sa osnovnim životnim namirnicima i sredstvima za higijenu. Plan je da ove godine bude podeljeno oko 500 ovakvih paketa.

 

Prema rečima Miloja Bogićevića, predsednika Udruženja penzionera grada Kruševca, podela socijalnih paketa se organizuje svake godine, a novac za njihovu kupovinu obezbeđuje se od članarina koje uplaćuju članovi tog Udruženja, delom i od donacija.

 

Paketi sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za ličnu higijenu, raspoređeni su u sve mesne zajedice na teritoriji Grada, a odluku u tome ko će ih dobiti donele su Mesne organizacije penzionera, na osnovu stepena ugroženosti tih starih lica. Na teritoriji grada Kruševca Udruženje penzionera okuplja preko 8 hiljada članova.