POČELA ZAMENA TOPLOVODNIH CEVI U KOSOVSKOJ ULICI

Nakon rekonstrukcije distributivnog toplovoda u Kosančićevoj ulici i izmeštanja toplovoda u ulici Veselina Nikolića, danas, 13. jula 2022. godine, radnici Javnog komunalnog preduzeća ,,Gradska toplana” Kruševac počeli su demontažu postojećeg distributivnog i priključnih toplovoda, kao i montažom novog toplovoda u Kosovskoj ulici. Osnivač je investitor radova, čija vrednost će iznositi 10.500.000 dinara, dok su radnici Toplane izvođači mašinskih i građevinskih radova. U okviru ove rekonstrukcije, dotrajale, stare cevi biće zamenjene novim u dužini od oko 450 metara.

Broj telefona dostupan za sve sugrađane, van grejne sezone, je: 037/426-482. Korisnicima „Gradske toplane“ na raspolaganju je i e-mail adresa: jkpgtoplanaks@gmail.com.