PO NOVOM ZAKONU: VOZAČ POČETNIK DO 21. GODINE??

Lice koje stekne vozačku dozvolu posle 3. aprila ove godine moraće da pregura najmanje dve a najviše četiri godine sa statusom početnika i poštuje brojna ograničenja koja propisuje Zakon o bezbednosti saobraćaja Srbije. Naime, ukoliko posle ovog datuma sa 18 godina položite vozački, dobijate probnu vozačku dozvolu koju možete da zamenite tek sa navršenom 21 godinom života (probna dozvola može da se dobije i sa 17 godina) ili posle dve godine „sticanja iskustva“.

 

To u praksi znači da će i osoba sa na primer 35 godina života morati da dve godine „usavršava znanje“ po strožim propisima, do sticanja „prave“ dozvole za vožnju. Zato i ne čudi ogromna navala na auto-škole mladih kandidata koji pokušavaju da pre 3. aprila dođu do vozačke dozvole. “Prema ranijem zakonu probna vozačka dozvola je važila godinu” objašnjava Mladen Rašeta iz Privredne komore auto-škola Srbije i nastavlja “Ali, zbog hroničnog manjka ispitivača ni kandidati koji su završili teoretsku obuku u novembru nisu sigurni da će do 3. aprila dobiti priliku da polažu praktični deo nastave.”

 

Zašto svi pokušavaju da dođu do vozačke pre 3. aprila je sasvim jasno kada se uzmu u obzir brojna ograničenja koja propisuje Zakon o bezbednosti saobraćaja. Naime, po članu 182. ZOBS vozač sa probnom vozačkom dozvolom može da upravlja vozilom samo uz prisustvo osobe koja ima najmanje pet godina vozačkog iskustva. Pri tome u vozilu ne sme da bude više od tri osobe računajući i „supervizora“ uz čije prisutvo jedino sme da vozi.

 

Srećom po buduće vozače starijih leta, ovo se odnosi samo na maloletnike. Stariji od 21 godine će moći da voze i sami. Ipak, automobil za čijim upravljačem se nalaze ne sme da ima više od 80 kilovata (108,76 konjskih snaga), pri čemu ne sme da se nalazi u saobraćaju između 23 časa i 6 časova! I to važi za sve. Zakonodavac je ovde, računajući da će početnici voziti „porodični auto“, napravio mali ustupak vozačima sa probnom dozvolom, pa će oni moće da voze i „jači“ auto od 80 kilovata u prisustvu člana porodice koji ima vozačku dozvolu najmanje pet godina.

 

Izvor: novosti.rs