PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 20.12.2021.

U ponedeljak, 20. decembra 2021. godine, planirana su isključenja elaktrične energije:

od 08.30 do 09.30 deo naseljenog mesta Bovan;
od 09.30 do 12.00 deo naseljenog mesta Tekije;
od 09.30 do 10.30 deo naseljenog mesta Čitluk, ul. 29.novembar;
od 10.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Sebečevac;
od 11.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Cerova;
od 13.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Majdevo;
od 13.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Mačkovac.