OTVOREN JE STALNI KONKURS ZA PRIJEM PROFESIONALNIH VOJNIKA

Rasinska brigada nalazi se u garnizonu Kruševac i namenjena je za uspostavljanje osnove za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice. U njenom sastavu su komanda, komandna i logistička četa. Preformiranjem Šestog centra za obuku, koji je nastao od 125. motorizovane brigade, 1. decembra 2011. godine formirana je jedinica pod nazivom Кomanda za razvoj Rasinske brigade. Jedinica slavi svoj dan 19. oktobra, u spomen na dan kada je 1918. godine srpska vojska oslobodila Кruševac. Nakon preimenovanja, Кomanda za razvoj Rasinske brigade od 1. januara 2022. godine nosi zvaničan naziv Rasinska brigada.

U Rasinskoj brigadi otvoreni su konkursi za prijem profesionalnih vojnika Pored stalno otvorenog konkursa, zainteresovani mladići i devojke, državljani Republike Srbije, do 30 godina starosti, imaju priliku i da do 31. marta podnesu prijave na konkurse za prijem u neku od elitnih jedinica vojske Srbije.