OSNOVNOJ ŠKOLI „ŽABARE“ DONIRANE LOPTE

Sportski savez grada Kruševca, u saradnji sa Fitnes klubom “Homosportikus”, a u skladu sa programom rada za 2018 godinu realizuje projekat „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca”. U programu fizičkog vaspitanja jasno se ističe da je „ cilj fizičkog vaspitanja da raznovrsnim i sistematičkim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno, obrazovnim područjima doprinese razvoju ličnosti učenika.
Dvanaesto testiranje, od 18 planiranih, realizovano je 31.10.2018 godine u O.Š. ”Žabare ” u Žabaru sa đacima dva odeljenja petog razreda. Testiranje je održano na otvorenim sportskim terenima O.Š. „Žabare“.

 

Za praćenje fizičkog rasta i sastava tela izvršena su merenja telesne visine i telesne mase učenika na osnovu kojih će se izračunati (indeks telesne mase). Za praćenje razvoja motoričkih sposobnosti izvršena su testiranja : agilnosti- test čunasto trčanje 4 h 10 metara, za procenu mišićne snage – test skok u dalj iz mesta, za procenu izdržljivosti u mišićnoj snazi – test ležanje –sed za 30 sekundi.

 

Tom prilikom Sportski savez grada Kruševca Osnovnoj školi „Žabare“ donirao je lopte za fudbal, košarku, rukomet i odbojku.