OSNOVNI SUD KRUŠEVAC JEDAN OD NAJEFIKASNIJIH

Na osnovu odluke Komisije za nagrade i priznanja Vrhovnog kasacionog suda Srbije, za najbolje sudove, ove godine, u našoj zemlji proglašeni su Privredni sud u Beogradu i Osnovni sud u Kruševcu koji zapošljava 28 sudija.

 

Za prethodne dve godine, u Osnovnom sudu u Kruševcu rešeno je više starih predmeta nego deceniju pre toga. Zbog takve efikasnosti u radu ovaj sud je najbolji u kategoriji sudova opšte nadležnosti. Na efikasnost u radu ovog suda uticale su i brojne inovacije među kojima je i uvođenje računarske aplikacije za praćenje rada i aktivnosti sudskih izvršitelja. “Svakog dana oni su imali zadatke koje su stavljali u tu aplikaciju. Sudija, pisarnica i predsednik suda su pratili njihov rad. Tako se znalo po kom predmetu izlaze, gde se tačno nalaze i koliko su predmeta rešili u toku dana”, kaže Bojan Milošević, šef pisarnice Osnovnog suda u Kruševcu. Kruševačke sudije nagrađene su i za uspešnu primenu medijacije, odnosno posredovanja u rešavanju, pre svega, porodičnih, imovinskih i radnih sporova. “Uspešno je okončano pet predmeta. Jedan od tih predmeta star je 18 godina. Baš se radilo o starom predmetu. On je iz parnice. Imamo predmete iz izvršenja, u oblasti krivice, znači u svim oblastima je došlo do okončanja postupka putem medijacije”, kaže Eleonora Miladinović, sudija Osnovnog suda u Kruševcu. “Pored toga što je ovaj sud postupao u prethodnom periodu od dve godine sa 60 odsto sudija i kada su mnogi očekivali kolaps ovog suda, on je uspeo da smanji broj predmeta za te dve godine za 6.000”, kaže Slobodan Ivanović, predsednik Osnovnog suda u Kruševcu.

 

 

Na prethodna dva konkursa primljeno je osam novih sudija, tako da Sud ima optimalni broj zaposlenih, što omogućava efikasan rad ustanove.

 

Izvor: rts.rs