ODRŽANA 18. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Osamnaesta sednica Skupštine grada Kruševca, poslednja u ovoj godini, održana je danas i imala je za dnevni red 65 tačaka. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda bila je Odluka o budžetu grada za 2023. godinu, prema kojoj je predviđeno da ukupni prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci budžeta, budu 5,98 milijardi. Da podsetimo da je na javnoj tribini o budžetu grada naglašeno da je budžet uvećan za 12% te da su pomenutim uvećanjem za narednu godinu obuhvaćene su sve oblasti. Lokalni parlament doneo je Odluku o lokalnim komunalnim taksama, o Programu razvoja grada. Skupština je dala mišljenje na predlog lokalnog Akcionog plana zapošljavanja za narednu godinu i o predlogu Unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Kruševca. Usvojeni su Programi rada i poslovanja Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad. Lokalni parlament razmatrao je, pored ostalih i tačke iz imovinsko pravne oblasti.