ODRŽANA JE TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

U Gradskoj upravi Kruševac održana je treća sednica Skupštine grada.

Dnevni red treće sednice Skupštine grada Kruševca imao je 18 tačaka među kojima je bio i Predlog odluke o pristupanju promeni Statuta grada Kruševca, kojim je propisano da predsednik Skupštine može biti na stalnom radu u gradu čime se daje mogućnost da Skupština odlučuje o ravnopravnom statusu predsednika.

Zbog izbora na druge funkcije Skupštini je predato 8 ostavki odbornika. Prestanak mandata odbornika  konstatovan je Ivanu Manojloviću, koji je izabran za gradonačelnika, Snežani Radojković, zamenici gradonačelnika, ali i Draganu Anđelkoviću, Vesni Živković,, Ljiljani Maksić, Milošu Ašaninu, Dušanu Šokorcu i Ivanu Anđeliću. Skupština je izabrala članove radnih tela i dala mišljenje po tačkama iz dnevnog reda koje se odnose na imovinska pitanja.

Nakon izbora radnih tela Skupštine, na sledećoj sednici, koja će biti održana do 15. marta, razmatraće se odluka o budžetu grada Kruševca za 2024. godinu.