ODRŽANA JAVNA TRIBINA O DELU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU GRADA

U Kruševcu je održana Javna tribina o delu Nacrta odluke o budžetu grada za narednu 2023.godinu. Javna rasprava o budžetu za narednu godinu trajala je 10 dana gde su zainteresovani imali prilike da daju predloge i sugestije na Nacrt budžeta koji sadrži prihode i rashode, kao i Plan investicija. N

akon javne rasprave održana je i javna tribina o budžetu grada na kojoj je rečeno da je budžet za narednu godinu uvećan za 12 % iznosi 5,9 milijardi dinara. Pomenutim uvećanjem budžeta grada za narednu godinu obuhvaćene su sve oblasti najviše uvećana sredstva odnose se na komunalne delatnosti i saobraćaj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine.