ODRŽANA TRIBINA O ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

U organizaciji Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije i saradnji sa OEBS-om, UNDP i Fondacijom BFPE, danas je u Kruševcu održana tribina o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti i njegovoj implementaciji u lokalnim samoupravama. Sastanak je održan na nivou Rasinskog upravnog okruga, a drugi je u nizu poseta ŽPM okruzima širom Srbije. Prema rečima Sandre Božić, predsedavajuće koordinatorke ŽPM i narodne poslanice, cilj poseta je upoznavanje narodnih poslanica iz ŽPM sa kapacitetima, uslovima i preprekama za sprovođenje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti sa kojima se suočavaju lokalne samouprave, lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, kao i organizacijama civilnog društva koje funkcionišu na lokalnom nivou.

Posebna pažnja posvećena je zastupljenosti žena na mestima odlučivanja u predstavničkim i izvršnim telima lokalne samouprave, upotrebi alata za rodnu ravnopravnost u radu lokalne uprave i mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i stepenu primene rodno odgovornog budžetiranja.