OBUKA PO PROGRAMU PODSTICAJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA

Biznis inkubator centar, u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, realizovao je preduzetničku obuku za korisnike Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini. Naime, pomenuta obuka je nastavak realizacije programa koji je raspisalo Ministarstvo privrede. U pitanju je javni poziv koji je namnjen mladima i ženama preduzetnicama. Jedna od aktivnosti koja se realizuje u Biznis inkubatoru za korisnike programa su i sertifikovane stručne obuke iz različitih oblasti koje imaju za cilj unapredjenje poslovanja. U Okviru realizacije ovog programa podržana su 24 privredna subjekta sa teritorije Rasinskog okruga i za njih je predviđen paket podrške za razvoj preduzetništva.

Obuku su realizovali sertifikovani treneri Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga sa višegodišnjim iskustvom i svi polaznici koji uspešno završe obuku dobiće sertifikat koji je priznat od strane relevantnih institucija.