OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NABAVKU TRAKTORA

Uprava za agrarna plaćanja objavila je sedmi javni poziv za nabavku novih traktora sredstvima IPARD-a, a zahtevi se mogu podneti do 22. aprila.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća, ostalih useva kao što su određene vrste žitarica i industrijskog bilja, grožđa i jaja.

Pozivom su obezbeđena sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, objavila je Uprava za agrarna plaćanja.

Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje.

Ako se neko bavi voćarstvom i ima od dva do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, do 80 kW, moći će da nabavi ako ima veće površine, između 10 i 50 hektara.

Traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima EU u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Srbije.