OBAVEZNO ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Svi poslodavci sa 20 ili više radnika u svom preduzeću imaju obavezu da zaposle osobe sa invaliditetom.

Poslodavci tu obavezu mogu da ispune i uplatom određenih sredstava u budžet za podsticaj njihovog zapošljavanja. Mere i programe za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom država finansira sa 550 miliona dinara. Brojnim merama aktivne politike zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, Nacionalna služba priprema osobe sa invaliditetom za tržište rada. Sa 220.000 dinara subvencioniše one koji žele da sami pokrenu posao, a podstiče i poslodavce.

Kontrolu sprovođenja Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom sprovodi Poreska uprva. Prema izveštaju te institucije, prošle godine je više od 8.000 poslodavaca zaposlilo oko 18.500 osoba sa invaliditetom, dok je obaveza zapošljavanja još oko osam hiljada ljudi izvršena uplatom sredstava u budžetski fond.