NOVO RADNO VREME SLUŽBI KRUŠEVAČKOG DOMA ZDRAVLJA

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija (Sl.glasnik RS broj 6/21), kojom se utvrđuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena.
U skladu sa navedenom Odlukom, direktor Doma zdravlja Kruševac, doneo je Odluku o rasporedu rada i radnom vremenu po službama u Domu zdravlja Kruševac.

1. Služba opšte medicine
Radno vreme gradskih ambulanti radnim danima je od 07 do 20 časova.
Radno vreme seoskih ambulanti koje rade samo pre podne je radnim danima
od 07 do 14 časova.

Subotom i nedeljom rade:
Ambulanta Dijagnostički centar od 08 do 18 časova
Ambulanta Veliki Šiljegovac od 08 do 15 časova

Subotom rade:
Ambulanta Konjuh od 08 do 15 časova
Ambulanta Veliki Kupci od 08 do 15 časova

2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 20 časova.
Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 20 časova.
Subotom od 08 do 18 časova.

4. Služba hitne medicinske pomoći
Radi 24 časa svakog dana

5. Služba kućnog lečenja i nege
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 20 časova.
Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

6. Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 20 časova.
Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

7. Služba polivalentne patronaže
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 20 časova.
Subotom i nedeljom od 08 do 18 časova.

8. Odeljenje laboratorijske dijagnostike
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 20 časova.
Subotom i nedeljom od 08 do 15 časova.

9. Odeljenje radiološke dijagnostike
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 17 časova.
Subotom i nedeljom od 08 do 13 časova.

10. Služba medicine rada
Radno vreme službe radnim danima je od 07 do 15 časova.

Odluka o rasporedu rada i radnom vremenu u Domu zdravlja Kruševac, primenjuje se počev od 06.03.2021. godine, a Odluku potpisuje direktorka Doma zdravlja Kruševac dr Marina Kostić, spec.medicine rada.