NOVI LEKOVI FONDA BIĆE DOSTUPNI OD MAJA

Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno 26 inovativnih medikamenata. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić kaže za RTS da su to najsavremeniji lekovi za lečenje malignih bolesti, dijabetesa, hepatitisa C, multiple skleroze. Istakla je da je novu listu usvojio RFZO, kao i da će najsavremenija terapija biti dostupna od maja.

Sanja Radojević Škodrić je navela da je nova lista do sada najveće finansijsko ulaganje od kada su uvedeni inovativni lekovi – 53 miliona evra. Na toj listi se nalazi najsavremenija terapija kako za maligne bolsti, tako i za nemaligne bolesti. Takođe, na listu je stavljena savremena terapija za mnoge nemaligne bolesti – dijabestes, multiplu sklerozu, srčanu insuficijenciju, hepatitis C i hemofilija. Navela je da je listu usvojio Republički fond za zdravstveno osiguranje i da preostaje da se ona usvoji od strane Vlade Srbije i da se sprovede postupak nabavke. „Tako da ovi lekovi će se naći u bolnicama, odnosno apotekama, za dijabetes i srčanu insuficijenciju pošto se lekovi izdaju na recept podizaće pacijenti u apotekama, a ostale terapije u bolnicama, jer tamo jedino mogu da prime, a lekovi će biti dostupni u maju“, naglasila je direktorka RFZO.

Dodala je da će pacijenti lekove za dijabetes i srčanu insuficijenciju podizati bez učešća i da će ta terapija u potpunosti biti o trošku države.

Na pitanje koliko pacijnata koji boluju od malignih bolesti će dobiti inovativnu terapiju, Radojević Škodrićeva kaže da će je dobiti svi pacijenti koji ispunjavaju kriterijume struke.

„Terapija se prima u bolnicama, savremena terapija je dostupna još od 2017. godine, ali sada su uvedena dodatna tri leka tako da će i pacijenti koji do sada nisu mogli da dobiju savremenu terapiju moći da je dobiju“, ističe ona.

Ukazala je da je time zaokruženo lečenje za te tipove karcinoma, i prva i druga linija terapije.

„Prvu linije terapije pacijenti dobijaju u ranoj fazi bolesti, a druga linija se dobija kada je bolest uznapredovala. Kada imate savremnu terapiju u ranim fazama bolesti, to u mnogim slučajevima znači stopostotno izlečenje. Cilj ove inovativne terpaije je upravo da se maligne bolesti pretvore u hronične, a saveremna terapije kod hroničnih bolesti da dovedu do izlečenja“, objasnila je Radojević Škodrićeva.

U Srbiji sa dijabetesom živi oko 750.000 ljudi, a Radojević Škodrićeva kaže da je ova savremena terapija prekretnica u njihovom lečenju. „Do sada smo imali savremenu terpaju za dijabetes, ali sada su uvedena nova četiri leka od kojih su dva oralni antidijabetici u obliku tablete i dva subkutana“, navela je ona.

Naglasila je da ovim novim lekovima dolazi do sprečavanja komplikacija pre svega kardiovaskularnih i bubrežnih kod pacijenta koji boluju od dijabetesa. „Znamo da je dijabetes hronično oboljenje kod koga dolazi do teških komplikacija i one su uzrok smrti. U slučaju primene ovih terapija te komplikacije se usporavaju, a u nekim slučajevima kada se na vreme daju čak može da dođe do potpunog gubitka tih komplikacija“, ukazala je Radojević Škodrićeva.

Novu terapiju dobijaju i pacijenti sa multiplom sklerozom, a Radojević Škodrićeva ističe da je inovativna terapija za te pacijente uvedena 2020. godine „Međutim, postoji jedna grupa pacijenata sa takozvanom sa aktivnom, progresivnom, sekundarnom multiplasklerozom za koje nije uopšte postojala terapija. Lek je tek registrovan 2020. godine i sada ta grupa pacijenata dobija lek“, navela je ona. Ističe da su invativni lekovi 2020. godine uvedeni za veliku grupu pacijenata, ali da nisu svi pokriveni. „Sada ovom listom su svi tipovi multipla skeloze pokriveni savremenom terapijom“, dodaje ona.

Kada je reč o hepatitisu C, inovativna terapija uvedena je 2018. godine za oko 50 osto pacijenata. „Sada je proširena indikacija tako da svi pacijenti koji ispunjavaju kriterijume dobiće ovu terapiju. Do sada su dobijali uglavnom pacijenti koji imaju razvijenu fazu bolesti, kod kojih je došlo do ciroze, a sada će i oni sa početnom fazom što znači da kod njih dolazi do izlečenja“, navela je Radojević Škodrićeva. Pored toga, i dva leka koja su bila na listi za lečenje hepatitisa C, sada su zamenjeni sa najnovijom agenetskom terapijom.

Naglasila je da su uspeli da nabave najnoviju vHPV vakcinu koja će biti dostupna od maja. „HPV vakcina koja je uvedena za dečake i devojčice od devete godine, uspeli smo da nabavimo najnoviju devetovaletnu vakcinu“, rekla je Radojević Škodrićeva. „U nekim zemljama se daje samo za devojčice u 19 zemalja, u 13 samo za dečake. Međutim, mi smo uveli i za dečake i devojčice, jer je poznato da su muškarci pre prenosioci, a da žene češće obolevaju“, zaključila je Radojević Škodrićeva.

Preuzeto sa: rts.rs