NOVA USLUGA U DC „MERKUR“ U VRNJAČKOJ BANJI

Privatni Dijagnostički centar u Vrnjačkoj Banji, koji je otvoren prošle godine, svrstava se u prva tri najopremnjenija centra u Srbiji. Jedinstven je po tome što je opremnjen najsavremenijom opremom poslednje generacije i timom vrhunskih doktora specijalista i tehničara. Ovaj zdravstveni dijagnostički centar nabavio je novi dijagnostički uređaj za snimanje debelog creva čija je prezentacija održana u ovom centru.

CT kolonografija, ili virtuelna kolonoskopija, je radiološka dijagnostička procedura za pregled debelog creva koja služi za otkrivanje kancera i polipa. Glavna prednost u odnosu na uobičajene radiološke nalaze je u tome što CT kolonografija pruža mnogo detaljnije informacije, posebno mekih tkiva i krvnih sudova.