NOVA LABORATORIJA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Nišu sa sedištem u Кruševcu je visokoobrazovna i naučna ustanova koja organizuje i sprovodi akademske programe iz oblasti poljoprivrede. Osnovan je u maju 2017. godine, odlukom Vlade Republike Srbije, a otvoren je sredinom oktobra iste godine. Nakon procesa akreditacije, odobren je upis budžetskih i samofinansirajućih studenata, a ustanova je smeštena u zgradi „Narodnog univerziteta“ u Kruševcu. U okviru fakulteta uspostavljena su tri smera, na kojima su mesta ravnopravno raspoređena. Studentima je omogućeno da odaberu odsek za stočarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, odnosno voćarstvo i vinogradarstvo.

Za potrebe izvođenja vežbi iz stručnih predmeta otvorena je nova laboratorija fakulteta u bivšoj poslovnoj zgradi Fam-a na oko 400 kvadrata. Inače vežbe su do sada organizovane u Hemijsko- tehnološkoj školi. Pre dve godine bivšu upravnu zgradu Fam-a kupio je Grad Kruševac. U ovoj zgradi smeštena su odeljenja različite delatnosti, a od danas i laboratorija za potrebe studenata Poljoprivrednog fakulteta Kruševac.

Poljoprivredni fakultet ima oko 200 studenata na osnovnim akademskim i master studijama.