NEISPRAVNA VODA ZA PIĆE SA LOKALNIH JAVNIH ČESMI U KRUŠEVCU

Odeljenje sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Republike Srbije – Odsek za sanitarni nadzor Kruševac je donelo rešenje da se zabranjuje upotreba vode za piće na sledećim mestima:

  • Javna česma Gaglovo u Gaglovu,
  • Javna česma Dedina u Dedini,
  • Javna česma Car Lazar,
  • Javna česma Pokrov Presvete Bogorodice, na Rasini,
  • Distribucija vode koja se upotrebljava kao voda za piće a isporučuje putem javne česme u Beloj Vodi,
  • Distribucija vode koja se upotrebljava kao voda za piće a isporučuje putem javne česme Zulina česma u Kruševcu, ulica Jug Bogdanova,
  • Distribucija vode koja se upotrebljava kao voda za piće a isporučuje putem javne česme Javna česma na kraju sela Šanac u Šancu,
  • Distribucija vode koja se upotrebljava kao voda za piće a isporučuje putem javne česme Lomnica u Lomnici,
  • Distribucija vode koja se upotrebljava kao voda za piće a isporučuje putem javne česme Lazarička česma u Kruševcu, ulica Nade Marković BB.