FAKULTETI PREŠLI NA ONLINE NASTAVU, ALI ISPITI NE MOGU VAN USTANOVE

Fakulteti u Srbiji su vrlo brzo i uspešno prešli na onlajn nastavu usled nepovoljne epidimološke situacije.Problem predstavlja organizovanje ispitnih rokova jer se ispiti ne mogu polagati izvan visokoškolske ustanove. 

Ovo je rečeno na onlajn sednici Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), a predsednica ovog tela profesor dr Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu, rekla je da je potrebno napraviti pilot projekte za onlajn polaganje ispita. A kada se nađe rešenje, kako je kazala, ono će biti ugrađeno u zakon koji će tada omogućavati polaganje ispita izvan visokoškolske ustanove pod kontrolisnaim uslovima. „Ali, ne smemo dozvoliti da pandemija utiče na kvalitet studija“, rekla je rektorka Popović.

Pored ovoga, problem je i akreditacija fakulteta kojima ističe rok za podnošenje dokumentacije.Kada reč o akreditacijama fakulteta, profesor dr Jelena Kočović, rukovodilac Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), ukazala je na dva problema. „Mnogi od onih koji su zaduženi za pripremanje dokumentacije na fakultetima su oboleli od korone, i drugo, mi ne znamo do kada ćemo moći da obilazimo visokoškolske ustanove jer mnogi recenzenti odbijaju da idu u posete“, objasnila je Kočovićeva.