NACRT PLANA RAZVOJA OPŠTINE ĆIĆEVAC NA JAVNOJ RASPRAVI

Sve aktivnosti na projektu “Izrada plana razvoja Opštine Ćićevac“ se realizuju u partnerstvu Udruženja “Evrokontakt” iz Kruševca i Opštine Ćićevac, za koji su dobili podršku od vlade Švajcarske, kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”. Opština Ćićevac je prošle godine usvojila Odluku o izradi plana razvoja, čime su se i zakonski stekli uslovi za izradu Plana razvoja ove opštine. Izrada ovog dokumenta je od izuzetnog značaja jer definiše put Opštine Ćićevac u narednih sedam godina. U izradu Plana razvoja bili su uključeni predstavnici organizacija iz javnog, poslovnog i civilnog sektora i stručni saradnici. Proces izrade Plana razvoja opštine Ćićevac u potpunosti je usklađen sa Zakonom o planskom sistenu Republike Srbije i Smernicama za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave.

Projekat je odobren u okviru projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ prema kom se finansijski podržava ukupno 12 projekata Udruženja iz cele Srbije. Završna aktivnost Projekta „Izrada plana razvoja opštine Ćićevac“ je usvajanje Plana u lokalnom parlamentu opštine Ćićevac.