NABAVLJENO SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO

Aplicirajući na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za izbor projekata iz oblasti unapređenja zaštite životne sredine Gradske uprave Grada Kruševca, JKP „Vodovod-Kruševac“ nabavilo je specijalno vozilo za održavanje kanalizacione mreže.

 

Reč je o Projektu pod nazivom „Unapređenje životne sredine u I i II sanitarnoj zoni zaštite akumulacije Ćelije kroz održavanje kanalizacionog sistema“, kojim je predviđena nabavka specijalnog komunalnog vozila za probijanje kanalizacije i usisavanje kanalizacionog mulja. Ovo je jedan od mnogih projekata koje Gradska uprava Grada Kruševca uspešno realizuje, ne samo sa JKP „Vodovod-Kruševac“, nego i sa Komunalnim preduzećem – istakla je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Olivera Drenovac.

 

Za nabavku ovog specijalnog vozila, čija je ukupna vrednost 11.660.000 dinara bez PDV-a, fond za zaštitu životne sredine Grada Kruševca je obezbedio 5.000.000 dinara, a ostatak JKP „Vodovod-Kruševac“ iz sopstvenih sredstava. Kako smo prepoznali potrebu za uređenjem i zaštitom prostora na načelima održivog razvoja prirodnih resursa, smatramo da je ovaj projekat prioritet za naše područje. Projekat predstavlja početak aktivnosti koji ulaze u program redovnih mera na očuvanju akumulacije Ćelije kao definisanog izvorišta za vodosnabdevanje Rasinskog okruga – istakao direktor Vladimir Milosavljević.

 

Predviđene aktivnosti su od presudnog značaja za održivost akumulacije kao izvorišta sirove vode koja se prerađuje u vodu za piće. Vozilo je namenjeno za higijensko, bezbedno čišćenje kanalizacije prečnika do 500 mm. Oprema omogućava usisavanje i transport tečnog muljnog otpada, čišćenje slivnika, čišćenje septičkih i osočnih jama, kao i hidro-dinamičko čišćenje kanalizacionog sistema sa mlaznicama visokog pritiska. Predviđeno je da može da obavlja dve funkcije pojedinačno i istovremeno: prečišćavanje kanalizacije vodnom pumpom visokog pritiska, kao i sakupljanje muljevitog sadržaja usisavanjem vakuum pumpama.

 

Po izvršenim radnim operacijama bezbedno transportuje usisani mulj na željenu destinaciju. Rezervoar izrađen od kvalitetnog čeličnog ima je podeljen na dve komore i to na komoru za čistu vodu zapremine 2500 litara u prednjem delu i komore za mulj zapremine 1500 litara u zadnjem delu. U unutrašnjem odeljku za mulj postavljene su mlaznice za pranje rezevoara. Svrha ovog specijalnog vozila je bezbedan transport usisanog muljnog sadržaja do bezbednog ekološkog zbrinjavanja. Njegova efikasnost i pouzdanost proverena je u mnogim komunalnim preduzećima koja su bila u mogućnosti da nabave ovo specijalno vozilo. Novo vozilo je namenski planirano za širi reon grada u kojima je kanalizacija izgrađena u relativno tesnim ulicama, pa je bilo otežano adekvatno održavanje. Ovim se dobija mogućnost otpušavanja i redovnog čišćenja sa usisavanjem kanalizacionog mulja u takvim ulicama.

 

Pored ovog novog specijalnog vozila JKP „Vodovod-Kruševac“ poseduje još 3 specijalna vozila od kojih su 2 samo za otpušavanje kanalizacije, a treće je kombinovano koje ima i mogućnost usisavanja kanalizacionog mulja i bezbednog zbrinjavanja. Ono je većih gabarita i kapaciteta i prvenstveno namenjeno za kanalizacione linije većih prečnika. JKP „Vodovod-Kruševac“ već duže vreme ima potrebu za obnovom vozila starih više od 18 godina. Ovo je bila zahtevna investiciona godina, jer je pored kupovine ovog specijalnog vozila obnovljen i ostatak voznog parka. U kupovinu novih vozila i opremu uloženo je oko 500.000 evra iz sopstvenih sredstava JKP „Vodovod-Kruševac“, kreditima KFW banke, kao i iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Kruševca. Do sada je obnovljeno 12 putničkih vozila, 2 kamiona – putara, 1 kombi, 1 specijalno vozilo, 1 kiper kamion i 1 skip.

 

vodovodks.co.rs