NA DAN EVROPE OBJAVLJENO ISTRAŽIVANJE – Za ulazak Srbije u EU 49,5% građana

Građani Srbije su na skali od jedan do pet odnosima Srbije i EU dali ocenu 2,78, a na referendumu za ulazak Srbije u EU potvrdno bi se izjasnilo nešto manje od polovine građana – 49,5 odsto, rezultati su istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o EU. Najvećim neprijateljem u EU smatraju Hrvatsku, dok su kao najvećeg prijatelja građani označili Nemačku.

Istraživanje, koje su sproveli Institut za evropske poslove i Ninamedia, na reprezentativnom uzorku od 1.201 ljudi, pokazuje da su mladi i dalje znatno skeptičniji od starijih u pogledu EU integracija.

Kako se navodi u saopštenju, građani Srbije su na skali od jedan do pet ocenili odnose između Srbije i Evropske unije ocenom 2,78, a najveći broj ispitanika dao je ocenu dobar (3), dok je najmanji broj građana dao odličnu ocenu (5).

Više od polovine građana podržava u načelu članstvo Srbije u EU, a nešto manje od polovine, 49,5 odsto, zaista bi i glasalo za ulazak Srbije u EU.

Takođe, 62 odsto građana smatra da Srbija ima korist od saradnje sa EU. To u najvećoj meri smatraju najmlađi građani, ali oni i najmanje podržavaju konkretno članstvo naše zemlje u EU.

Sa druge strane, najstariji građani najviše podržavaju članstvo Srbije u EU, njih dve trećine, a članstvo najmanje podržavaju najmlađi građani, tek nešto više od polovine.

Razlika u podržavanju članstva Srbije u EU između mladih i starijih građana iznosi 13 odsto.

Ulazak Srbije u EU više podržavaju Beograđani i Vojvođani, a manje stanovnici uže Srbije, a žene više podržavaju ulazak u EU od muškaraca.

Kada se radi o državama članicama u EU, građani smatraju da su Srbiji najveći prijatelji u EU Nemačka, Grčka, Španija i Austrija, a najveći neprijatelji Hrvatska, Velika Britanija, opet Nemačka i Francuska.

Podaci dobijeni istraživanjem pokazuju i da, kada su u pitanju susedne države, većina građana ocenjuje da sa BiH i Mađarskom Srbija ima najbolje odnose, a sa Hrvatskom i Albanijom najlošije.

Crna Gora je na trećem mestu i kao država sa kojom imamo najbolje i najlošije odnose.

Istraživanje je obavljeno u periodu od 21. do 24. marta ove godine.

Izvor: rts.rs