MUP U AKCIJI ZAŠTITE OD VREMENSKIH NEPOGODA

Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno prati kretanje vremenskih nepogoda koje su zadesile zemlje u regionu i u skladu sa tim, kao i sa prognozama RHMZ-a, preduzima sve neophodne mere u cilju preventivnog delovanja na zaštiti od posledica obilnih padavina, kao i zaštiti stanovništva i njihove imovine.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije MUP Luka Čaušić prosledio je nalog za preduzimanje preventivnih i operativnih mera, preko svih 27 organizacionih jedinica u Srbiji, gradonačelnicima, predsednicima opština, kao i načelnicima upravnih okruga, a sve u cilju sprečavanja i otklanjanja posledica vremenskih nepogoda i zaštite života ljudi, materijalnih i kulturnih dobara.