MULTIPLASKLEROZA I TRUDNOĆA

Multipla skleroza je autoimuna, hronična neurološka bolest koja se češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Nepredvidivog je toka, a karakteriše je i to da se klinički početak bolesti obično javlja kod žena u reproduktivnom dobu života.

Jedna od zabluda vezanih za multiplesklerozu je i da ŽENE SA MS-om NE MOGU ili NE SMEJU DA ZATRUDNE. Činjenica je da, kao i kod drugih autoimunih bolesti, trudnoća može biti dobra za žene obolele od MS.  Istraživanja su pokazala da većina žena sa MS tokom trećeg trimestra trudnoće ulazi u remisiju. Studija sprovedena u Australiji nad 700 žena pokazala je da žene sa najmanje jednim detetom imaju i do 50 odsto manje šanse da razviju MS, u poređenju sa ženama koje nikada nisu rađale. Te šanse se još više povećavaju kod žena sa troje ili više dece. Naučnici nisu sigurni u tačan razlog ovog fenomena, ali postoje indicije da hormonski balans tokom trudnoće igra veliku ulogu.

Ni primena kortikosteroidne terapije tokom trudnoće nije kontraindikovana, moguća je i tokom dojenja uz dobro poznavanje svih farmakokinetičkih osobina ovog vida terapije, objašnjavaju neurolozi. Trudnoća pacijentkinje sa ovom bolešću ne bi trebalo da bude označena kao visokorizična samo zbog dijagnoze mutiple skleroze. Jako je važno da se trudnoća pre svega planira i realizuje tek nakon što je uspostavljena potpuna kontrola bolesti. Značajno je pacijentkinje informisati o što više važnih faktora. Među njima je i taj da uvek treba razmišljati o mogućoj trudnoći pri prepisivanju leka kod onih žena koje su u reproduktivnom period. Najbolje vreme da pacijentkinja koja boluje od multiple skleroze zatrudni je faza stabilne, mirne i dobro kontrolisane bolesti.

Poznato je da medicina danas raspolaže lekovima čija primena nije kontraindikovana tokom trudnoće. Oni se bezbedno primenjuju ukoliko to klinički interes nalaže. Ali, postoji i ona grupa lekova čije je primena apsolutno kontraindikovana. Velika većina pacijentkinja ima jaku želju da se ostvari kao majka, a pri tome može da boluje od različite forme bolesti sa različitom aktivnošću bolesti. Zbog toga je neophodan indvidualni pristup pri donošenju odluke o načinu lečenja svih pacijentkinja obolelih od multiple skleroze, koje planiraju trudnoću.

Za ženske osobe sa umereno aktivnom formom bolesti, preporučuje se lečenje imunomodulatornom terapijom. Kako prema aktuelnim protokolima primena ovih lekova nije kontraindikovana tokom trudnoće, ovim pacijentkinjama se preporučuje da nastave sa istom terapijom tokom trudnoće.

Multipla skleroza je multifaktorijalna bolest i ne spada u nasledne bolesti koje se prenose po Mendelovim zakonima nasleđivanja.