MINISTARKA VUJOVIĆ OBIŠLA OPŠTINU ALEKSANDROVAC

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, koja je i član Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na saniranju posledica poplava Vlade Republike Srbije, obišla je Aleksandrovac, opštinu u kojoj je proglašeno stanje elementarne nepogode. U Opštini Aleksandrovac je u nedavnim poplavama pričinjena velika šteta. Ministarka Vujović razgovarala je sa žiteljima Aleksandrovca, koji su pretrpeli štetu usled obilnih padavina kao i sa rukovodstvom opštine, koje je predstavilo prioritete za sanaciju. Posebnu štetu pretrpela su aleksandrovačka sela. Na teritoriji Opštine Aleksandrovac pet mostova je potpuno uništeno, a 15 je oštećeno. Oštećeno je i 10 asfaltnih puteva, pokrenulo se 7 klizišta.

Pomoć za štetu od poplava na objektima širom Srbije počeće da se isplaćuje sredinom jula. Do sada je prijavljeno oko 1.600 oštećenih stambenih objekata u Srbiji, koliko ih je bilo i 2019. i 2020. godine. Poplavama je bilo zahvaćeno 56 opština, što je više u odnosu na te dve godine. Isplata pomoći se odnosi na sve oštećene i porušene stambene objekte, ako građevinski inženjeri ustanove da nisu bezbedni za život.