MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Nacionalna služba za zapošljavanje je za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2018 godini obezbedila 3,6  milijardi dinara iz sredstava doprinosa za slučaj nezaposlenosti kao i 550 miliona dinara za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.Takodje,  iz direktnog granta iz IPA 2013 programskog ciklusa obezbedjen je iznos 554 miliona dinara za sprovodjenje mera aktivne politike zapošljavanja dok je za realizaciji mera zapošljavanja kroz lokalni akcioni plan planirano 750 miliona dinara.  Javni pozivi za sprovodjenje aktivnih mera zapošljavanja u 2018 godini raspisani su 14.februara a ovo je druga godina za redom da NSZ  mere aktivne politike zapošljavanja finansira iz sopstvenih sredstava.  Privredna situacija u gradu se menja pa je u odnosu na raniji period za oko 50 % veće je interesovanje poslodavaca za zapošljavanje dok je , u odnosu na januar prošle godine zabeležen i solidan procenat lica koja su dobila posao .Ovo je pokazatelj da pored stranih investitora koja posluju u Kruševcu i i ostala privreda u gradu poput velikih preduzeća pokreću proizvodnju  te se polako beleži pad nezaposlenih  a povećava broj zaposlenih na evidenciji – istikao je  Predrag  Marković direktor kruševačke filijale NSZ . Javni pozivi  za sprovodjenje aktivnih mera zapošljavanja sprovodiće se kroz programe subvencija za samozapošljavanje, sprovodjenje javnih radova, subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, prgram stručne prakse, program obuke na zahtev poslodavca, subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.Nezaposlena lica detaljnije informacije mogu dobiti u filijali NSZ  a konkursi su objavljeni i na sajtu ove institucije.Na evidenciji NSZ na teritoriji Rasinskog okruga nalaze se 24 600 nezaposlenih a na teritoriji kruševca 13 700 lica  .