MALOPRODAJNA CENA HLEBA OD BRAŠNA T-500 OGRANIČENA NA 53,50 RSD

Na sednici Vlade Srbije usvojena je Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“, u cilju dalje zaštite životnog standarda stanovništva Republike Srbije, imajući u vidu da tržište još nije stabilizovano, saopšteno je iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba, maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba.

Novom Uredbom ograničena je maloprodajna cena hleba od brašna T-500, na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara.

Uredbom je takođe ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40 procenata. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije, a primenjuje se od 9. avgusta i važiće 30 dana.

Vlada je, kako se podseća u saopštenju, donela i Uredbu o ograničenju visine cene peleta kojom maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Uredba je doneta u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu koja može ugroziti energetsku bezbednost Republike Srbije, ograničava cena u trgovini na malo peleta. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a važi 90 dana od dana stupanja na snagu.