KRUŠEVAC NAGRAĐEN

Zoran Pašalić, zaštitnik građana je, u saradnji sa Timom za socijalno uklučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, nagradio opštinu Svilajnac i gradove Novi Sad i Kruševac za najveći doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju u 2017. godini.

„Na osnovu pažljive analize Konkursna komisija je donela odluku da nagradu dobije opština Svilajnac za aktivnosti i inicijative pravovremenog planiranja i uklanjanja arhitektonskih barijera. Novi Sad za institucionalnu podršku unapređenju pristupačnosti i Kruševac za strateško promišljanje u razvoju pristupačnosti“, saopštio je Zaštitnik građana.

Kruševac je nagrađen za inicijative izrade i usvajanja Plana održive urbane mobilnosti grada Kruševca od 2017. do 2030. godine, koji sadrži viziju, ciljeve i akcione planove za organizovanje i unapređenje svih vidova saobraćaja i stvaranje urbanog okruženja, koji treba da doprinesu razvoju grada, a pristupačni su svim građanima, nezavisno od starosti, pola, fizičkih i mentalnih sposobnosti i ekonomskog statusa.

Razmatrajući pristigle prijave, Konkursna komisija je donela odluku da opštinama – Bela Palanka, Boljevac, Brus, opštini Palilula iz Beograda, Majdanpek, Paraćin, opština Šid, Surdulica, Velika Plana, Vrnjačka Banja i gradovima Kikinda, Niš i Zaječar dodeli pohvale za učestvovanje na Javnom pozivu za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini.

Dodela nagrada, priznanja i pohvala će biti organizovana 27. aprila.

Osim dodele nagrada, Zaštitnik građana je želeo da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju u saradnji sa gradovima i opštinama u Srbiji.