KONTINUIRANA PODRŠKA EU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U SRBIJI

33 miliona evra donatorske pomoći prošlo je kroz program EXCHANGE namenjen lokalnim samoupravama, kaže generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine. U velikoj meri doprineo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. Trenutno se sprovodi peta faza ovog programa.

Efikasno upravljanje imovinom, ali i strateško planiranje i programsko budžetiranje, kao izuzetno važni za lokalne samouprave, bili su predmet podrške u okviru programa Exchange 5 koji je zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovodila Stalna konferencija gradova i opština.

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština: „Onaj deo koji se tiče efikasnog upravljanja imovinom u stvari govori o tome da je bilo potrebno dati podršku lokalnim samoupravama da svoju zakonsku obavezu izvrše na što je moguće bolji, brži i kvalitetniji način. Razlozi za to su, pre svega, rokovi  koje Zakon o javnoj svojini daje, a koji kaže da će do 31. decembra ove godine, koja opština ne upiše svoju imovinu i ne podnese dokaze za to ta imovina – postati državna, što nije u interesu lokalnih samouprava s obzirom da je ta situacija decenijama bila nerešena i često se nije znalo šta je čije.”

Jedan od gradova sa takvim stanjem bio je i Požarevac, objašnjava gradonačelnik Saša Pavlović.

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca: “U ranijem period imali smo zaista nezadovoljavajuće stanje. Imali smo javnu svojinu koja je bila upisana u više evidencija u papirnom obliku a takođe imali smo i razne objekte odnosno nepokretnosti koje uopšte nisu ni upisane. Grad Požarevac je imao evidentirano, daću vam jedan primer, 70 km različitih vodova dok za preostalih 130 km različitih vodova, niti smo imali evidenciju, niti smo ih imali upisanih. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za te vodove i sada smo zahvaljujući Exchange 5 projektu i, moram još jednom da se zahvalim, donaciji Evropske unije, zahvaljujući svemu ovome mi sada ulazimo u proces i ozakonjenja ovih objekata.”

Građani su dobili još jedan alat u svoje ruke – da mogu na kvalitetan način da donose svoje planske odluke i utvrđuju budžete, podseća SKGO.

Đorđe Staničić, SKGO „Pomoć EU je veoma velika. Preko 4.5 miliona evra u okviru Exchange 5, tu je veliki deo grant šeme ali i tehničke i stručne podrške i pomoći lokalnim samoupravama koja se ogleda, kako kroz ovaj deo koji govori o imovini, tako i o tome kako da opštine idu na jedan zakonom predviđen, ali i efikasan način donošenja svojih strateških dokumenata ili ulazak u punoj meri u programsko budžetiranje. To je nešto što je nedostajalo.”

Veliko Gradište je primer. Kažu da menjaju navike i predlog budžeta se više ne radi tako što rukovodstvo opštine sedne samo ga napiše.

Dragan Milić, predsednik Opštine Veliko Gradište: “Na ulazu u opštinu, recimo, postoji kutija i ljudi mogu svoje predloge da napišu i ubace u tu kutiju. Razne manifestacije koje imamo preko čitave godine u samom gradu, Carevčevi dani i tako dalje, gde ljudi i na tim manifestacijama mogu da daju svoje predloge. Đački parlament srednje škole. Osnovci oni malo veći pa čak, rekao sam i deca iz vrtića nekim svojim idejama. A verujte mi da je to jako simpatično, gde oni žele i lepši park i klackalice i razne igračke, i zoološki vrt itd.”

Grad Kruševac i opština Aleksinac uspešno su realizovali projekat unapređenja upravljanja javnom svojinom u okviru programa Exchange 5. Cilj ovog projekta bio je uspostavljanje osnove za efikasno, efektivno i transparentno upravljanje imovinom u obe lokalne samouprave, kako bi se doprinelo lokalnom razvoju. Grad Kruševac i opština Aleksinac unapredili su svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi efikasnije upravljali javnom imovinom i podržali lokalni razvoj odnosno obezbedili što veću korist za građane. Projekat Upravljanje javnom svojinom u funkciji lokalnog razvoja dve samuprave su realizovale partnerski, uz finansijsku pomoć Evropske unije. Projekat je završen 21. juna ove godine a trajao je 18 meseci. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija za upis imovine lokalnih samouprava u katastar, za šta je potrebno mnogo novca koje lokalne samouprave nisu mogle same da izdvoje, a kroz Exchange 5 EU čitava ova priča je zaokružena.

Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU. Glavni coordinator procesa ove reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ukupan iznos programa EXCHANGE do sada je iznosio više od 33 miliona evra.