KONKURS ZA REALIZACIJU LOKALNOG PLANA ZA MLADE

Raspisan je „Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Kruševca, za 2019. godinu“.

 

Grad Kruševac raspisao je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Kruševca za 2019. godinu.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana registrovana na teritoriji Grada Kruševca. Konkurs je otvoren do ponedeljka, 18. februara 2019. godine. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su Budžetom Grada Kruševca za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara.

 

Projekti sa kojima apliciraju udruženja treba da ispunjavaju osnovna merila i kriterijume kao i da budu usmereni ka realizaciji prioritetnih ciljeva Lokalog akcionog plana za mlade. Tekst Konkursa i Konkursnu dokumentaciju svi zainteresovani mogu pogledati i preuzeti sa sajta grada Kruševca na: http://krusevac.rs/sr_cir/ks-info/aktuelnosti/8144-lap-mladi.html

 

Osam prioritetnih oblasti na koje se odnosi ovaj konkurs uključuju: obrazovanje mladih, zapošlavanje mladih, zdravlje mladih, bezbednost mladih, kulturu, sport i slobodno vreme mladih, informisanje i mobilnost mladih, aktivizam i volonterizam mladih i očuvanje i zaštitu životne sredine.

 

Aktuelni Lokalni akcioni plan za mlade Grada Kruševca može se preuzeti sa sledećeg linka: http://krusevac.rs/images/stories/dokumenta/lap-mladi-14-19.pdf

 

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Grada Kruševca (Balkanska 63, III sprat) kancelarija br. 4 svakog radnog dana od 8 do 16 časova, putem zvaničnog mejla (kzmkrusevac@gmail.com) ili putem telefona (037/440-099).