Skip to content

KONKURS ZA PRIJEM U SPECIJALNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE OTVOREN DO 31. JULA

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da su Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“ i 72. brigada za specijalne operacije otvorili svoja vrata za sve zainteresovane mladiće i devojke do 30. godina starosti, koji žele da zasluže mesto u stroju ovih elitnih jednica.

Konkurs za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. jula ove godine, a zainteresovani kandidati detaljne informacije o konkursu za prijem u pomenute jedinice mogu pronaći ovde.

Kandidati koji zadovolje propisane opšte i posebne uslove konkursa, biće upućeni na odgovarajuća medicinska testiranja i psihološke procene, a zatim i na provere fizičkih sposobnosti.

Nakon ispunjavanja rigoroznih zdravstvenih, psiholoških i bezbednosnih kriterijuma, kandidati će biti upućeni na selektivnu obuku, koja se sastoji iz više eliminacionih faza.

Najuspešniji među njima dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu u jednu od dve pomenute specijalne jedinice, na određeno vreme, u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja.

Na konkurse se mogu prijaviti i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, s tim što će, pre upućivanja na selektivnu obuku, morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku.

Početna plata novoprimljenih specijalaca koji uspešno savladaju selektivnu obuku iznosi 220.000 dinara.

Mesto rada budućih pripadnika 72. brigade za specijalne operacije je u garnizonu Pančevo, dok će budući pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ raditi u Beogradu.

Dimanična i izazovna obuka, usavršavanje i rad sa najsavremenijom opremom i naoružanjem budućnost su onih koji stanu u stroj ovih elitnih sastava Vojske Srbije, dodaje se u saopštenju.

Copyright © 2024. Jefimija TV, Kruševac. Sva prava zadržana.   |   Izrada sajta i hosting: Hosting-Srbija