KOLEKTIVNA IMUNIZACIJA U TRAYAL Co. I BG PRODUKTU

Kolektivnu imunazaciju zaposlenih u privredi organizuju Grad Kruševac i RPK, u saradnji sa Domom zdravlja Кruševac, a u cilju što bržeg i efikasnijeg procesa vakcinisanja zaposlenih, koji to žele.

U korporaciji Trajal interesovanje je iskazalo oko 100 radnika.

Vakcinisani su i radnici u „Poslovnom centru“, koji su iskazali interesovanje, a RPK je u pregovorima i sa ostalim privrednim društvima kod kojih postoji zainteresovanost za imunizaciju. Takođe, kolektivna imunizacija se sprovodi i u BG Produktu.