JAVNI POZIV GRAĐANIMA ZA PRIJAVU ŠTETE OD POPLAVA

Pozivaju se građani Kruševca koji su usled elementarne nepogode – poplava u maju i junu 2023. godine koji su pretrpeli štetu na svojoj nepokretnoj imovini – porodičnim stambenim objektima, sagrađenim na teritoriji grada Kruševcu i koji su u redovnoj upotrebi za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, istu prijave na propisanom obrascu u roku od 03.07.2023. do 18.07.2023. godine.

Prijava štete se isključivo vrši na propisanom obrascu koji se može preuzeti na:

  • Info pultu, u zgradi Grdske uprave grada Kruševca, Gazimestanska 1;
  • Prostorijma Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13;
  • Internet prezentaciji grada Kruševca.

Prijave štete se isključivo podnose na šalteru prijemne kancelarije, kancelarija broj 31, šalter broj 6, u zgradi gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska 1, od 03.07.2023. do 18.07.2023. godine, svakog radnog dana u vremenu od 07.30 do 15.30 sati.

Prijave podnete pre i nakon propisanog roka neće biti razmatrane od strane Komisije.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, lično ili putem telefonskog broja 037/ 447-050, u vremenu od 07.30 do 15.30 sati.